Panorama Miasta

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim

Menu :
Strona główna
Władze stowarzyszenia
Statut
Historia
Kursy niemieckiego
Galeria
Aktualności
Kontakt
Linki

Aktualności

Właśnie powstaje nowa strona Stowarzyszenia która będzie sukcesywnie rozbudowywana i auaktualniania. Strona powstaje dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Kontakt

Adres
ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warm.
Telefon
tel. 089 - 767 43 51
godziny dyżurów:
środa 16.00 - 18.00
Władze stowarzyszenia
Aktualni członkowie zarządu:
Przewodniczący - Gerard Wichowski
Z-ca Przewodniczącego - Erna Buczel
Z-ca Przewodniczącego - Rita Popławska
Skarbnik - Ewa Huss-Nowosielska
Sekretarz - Edaltrudis Pucharz-Ziółkowska

Copyright © 2008 All rights reserved.