Panorama Miasta

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim

Menu :
Strona główna
Władze stowarzyszenia
Statut
Historia
Kursy niemieckiego
Galeria
Aktualności
Kontakt
Linki

Aktualności

Właśnie powstaje nowa strona Stowarzyszenia która będzie sukcesywnie rozbudowywana i auaktualniania. Strona powstaje dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Kontakt

Adres
ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warm.
Telefon
tel. 089 - 767 43 51
godziny dyżurów:
środa 16.00 - 18.00
Z życia stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie jako samodzielna organizacja działa bardzo prężnie od 1993 roku. Należą do niego ludzie, pamiętający czasy przed wojną oraz ich dzieci i wnuki. Pragniemy kultywować język niemiecki, tradycje byłych Prus Wschodnich. Dlatego uczymy się starych, ludowych piosenek z Prus Wschodnich, poznajemy historię i kulturę tej ziemi. Pragniemy zaszczepi naszą miłość kolejnym pokoleniom.

Nieocenioną pomocą służą nam byli mieszkańcy powiatu lidzbarskiego mieszkający w Niemczech, wraz z przewodniczącym panem Aloesem Steffenem. Od 1993 roku istnieje przy stowarzyszeniu chór "Warmia", powstały z inicjatywy p. Grützmacher. Dzięki pracowitości i chęciom pań chór zyskał duże uznanie i popularność.

Zespół występował w Niemczech: 2-krotnie w Düsseldorfie na Ostpreußentreffen, 8-krotnie w Seehausen, w Köln i Neubrandenburg, a także w Polsce , na uroczystościach mniejszości niemieckiej w Olsztynku, Elblągu, Gołdapi, Olsztynie i Giżycku, na Festiwalach Mniejszości Narodowych w Gdańsku, Warszawie, Puńsku i Wałczu

Obecnie chór "Warmia" działa pod kierownictwem Pani Ewy Huss-Nowosielskiej. W jego repertuarze są piosenki ludowe z terenu dawnych Prus Wsch. i Niemiec.

Od kilku lat działalność naszego zespołu wspierana jest z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Co roku jesteśmy organizatorami Dni Lidzbarka, imprezy plenerowej dla wszystkich mieszkańców i turystów wypoczywających w naszym grodzie. Nieobce są nam stajnie zamku Calberwisch, gdyż służyły nam za garderobę, jak również szacowne mury ratusza w Eisenach.

Dzięki staraniom Pani Ireny Huss działa od 1998 roku Stacja Socjalna Joannitów. Służy pomocą medyczną i socjalną wszystkim mieszkańcom regionu. Nieważne jest wyznanie i narodowość

Stowarzyszenie organizuje wiele wyjazdów. Uczestniczymy w seminariach i sympozjach. Współorganizujemy wydarzenia kulturalne

Niezwykle ważna dla naszego stowarzyszenia jest praca z najmłodszymi członkami. Chcielibyśmy by poznali przeszłość tych ziem. Stąd nasz program "Przywrócić tożsamość" oraz "Wieczory adwentowe", które wzbogaciliśmy o warsztaty adwentowe, są piękną imprezą z udziałem wielu gości, naszych członków. Mają one coraz bogatszy program.

Prowadzimy naukę języka niemieckiego.

Nie mniej ważną formą naszego działania jest organizacja spotkań z byłymi mieszkańcami naszego regionu. Przy ognisku, kawie i oczywiści w lesie lub w siedzibie stowarzyszenia pomagamy wróci naszym gościom do czasów najpiękniejszych, czasów beztroskiego dzieciństwa.

Copyright © 2008 All rights reserved.